Πλεονεκτήματα της Fusion Βιοψίας Προστάτη

Πλεονεκτήματα της Fusion Βιοψίας Προστάτη

Στην Fusion Urology εφαρμόζουμε αποκλειστικά τη Διαπερινεϊκή Fusion Βιοψία Προστάτη, καθώς είναι η πλέον σύγχρονη, ασφαλής και ακριβής μέθοδος βιοψίας προστάτη.

Η Διαπερινεϊκή Fusion Βιοψία Προστάτη έχει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • Εκμηδενίζει τον κίνδυνο για μόλυνση και σήψη, καθώς προσεγγίζει την περιοχή διαμέσου του περινέου και όχι του ορθού και του ακάθαρτου εντέρου
  • Διαθέτει τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, καθώς εστιάζει απόλυτα στην εντοπισμένη από τη μαγνητική και τον υπέρηχο περιοχή αποφεύγοντας την τυχαιότητα (και πιθανή αστοχία) παλαιοτέρων μεθόδων
  • Διενεργείται με τοπική αναισθησία, χωρίς να απαιτείται ολική νάρκωση που μπορεί να ταλαιπωρήσει ή και να αποτρέψει τους εξεταζόμενους , ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία*
  • Διενεργείται με απόλυτη ασφάλεια στο ιδιωτικό ιατρείο της Fusion Urology, αποφεύγοντας την εισαγωγή σε νοσοκομεία και κατ επέκταση την πιθανότητα επαφής με ιδιαίτερα ανθεκτικά νοσοκομειακά μικρόβια κλπ
  • Αποτελεί βασική σύσταση της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας, για όλους τους προαναφερθέντες λόγους
  • Διασφαλίζει την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία για τον εξεταζόμενο, καθώς σε μικρό χρονικό διάστημα από την εξέταση (διάρκειας 20 λεπτών) είναι σε θέση να αποχωρήσει από το ιατρείο

Επιπλέον, επειδή η διαπερινεϊκή Fusion βιοψία προστάτη διενεργείται στο ιατρείο-εγκαταστάσεις της Fusion Urology, το κόστος της εξέτασης είναι σημαντικά μικρότερο από την αντίστοιχη εξέταση σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.

*Εάν ο εξεταζόμενος το επιθυμεί ή συντρέχουν άλλοι ιατρικοί λόγοι η Διαπερινεϊκή Fusion Βιοψία Προστάτη μπορεί να γίνει με μέθη ή ολική νάρκωση σε νοσοκομείο από την ομάδα της Fusion Urology.

ΔΕΙΤΕ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ FUSION ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Image
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ FUSION ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Fusion Urology